Naši projekti

Naši_projekti

2i OSA

2i OSA je nezamenljiv alat za fakultete i univerzitete koji žele da pojačaju svoje napore u regrutovanju studenata, obezbeđujući direktnu komunikaciju između univerziteta i potencijalnih kandidata onlajn.

2i OSA