Naši projekti

Naši_projekti

Sistem za transplantaciju organa

Sistem za transplantaciju organa (Organ Donation) – Informacioni sistem za transplantaciju organa, tkiva i ćelija ima ogroman potencijal da spase i poboljša živote. Ovaj sistem je dizajniran da pojednostavi proces pronalaženja i uparivanja donatora sa primaocima, osiguravajući da pacijenti dobiju transplantaciju koja im je potrebna što je brže i efikasnije moguće. Pružajući informacije u realnom vremenu o dostupnim organima, tkivima i ćelijama, ovaj sistem može pomoći u smanjenju vremena čekanja i poboljšanju ukupne stope uspeha transplantacija. Sa svojim naprednim funkcijama i intuitivnim interfejsom, informacioni sistem za prevođenje organa, tkiva i ćelija je moćno sredstvo kako za zdravstvene radnike, tako i za pacijente, nudeći nadu i potencijal za bolje zdravstvene rezultate.

Donacija organa