Naši projekti

Naši_projekti

2i Nova

Veb sajt za kompaniju 2i Nova koja je u nastojanju da donese pristupačan softver za upravljanje veterinarskom praksom na veterinarsko tržište.

2i Nova