Naši projekti

Naši_projekti

LENTI – Sistem za nacionalni program nadzora

Opseg LENTI sistema koji je razvio 2i je da obezbedi nesmetan i lak način za nadzornike, osoblje koledža i roditelje.